Sample Data-Articles

Ochrana soukromí

Věnujeme ochraně osobních údajů velkou pozornost. Níže naleznete informace o tom, jak zpracováváme osobní údaje na základě právního důvodu oprávněného zájmu.

1. Uchováváme tyto osobní údaje

 1. identifikační údaje, zejména jméno a příjmení, IČO a DIČ, pokud jste podnikatel;
 2. kontaktní údaje, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení nebo fakturační adresa
 3. údaje o vašich objednávkách, tedy zboží a služby, které jste si objednali, způsobu doručení a platby včetně čísla platebního účtu

 

2. Důvody k uchování osobních údajů

Při používání našeho webu, na kterém používáme cookies, jsou vaše údaje používány pro sledování návštěvnosti. Když u nás nakoupíte, používáme vaše osobní údaje pro vyřešení objednávky a splnění zákonných povinností. K držení vašich osobních údajů nás opravňuje oprávněný zájem a dodržování zákonných povinností.

Vaše osobní údaje zpracováváme buď:

 1. bez vašeho souhlasu (plnění smlouvy nebo náš oprávněný zájem nebo plnění zákonných povinností)
 2. na základě vašeho souhlasu

 

3.  Při návštěvě našeho webu


3.1. Využívání souborů cookies a dalších technologií, předání údajů reklamním poskytovatelům


Pokud navštívíte náš web, do vašeho zařízení ukládáme a následně z něj čteme malé soubory jako cookies. Některé cookies nám umožňují propojit vaše aktivity během prohlížení našich stránek od chvíle, kdy otevřete okno webového prohlížeče, do okamžiku, kdy jej zavřete. Ve chvíli, kdy zavřete okno internetového prohlížeče, se tyto cookies vymažou. Jiné zůstávají v zařízení po nastavenou dobu a aktivují se pokaždé, když navštívíte webovou stránku, která konkrétní cookie vytvořila.
Tyto cookies nám pomáhají identifikovat vás při přecházení mezi jednotlivými stránkami našeho webu a při opětovných návštěvách, například aby se vám při nákupu nesmazal košík

Takové cookies a další soubory jsou nezbytné pro fungování naší webové stránky. Pokud ve svém prohlížeči zablokujete tyto cookies, naše webová stránka nemusí fungovat správně a my vám nemusíme být schopní poskytovat naše produkty a služby. Dále do vašeho zařízení ukládáme cookies z našeho webu, které nám umožňují sledovat návštěvnost našeho webu, jeho jednotlivých stránek, vytvářet statistiky a přehledy a měřit účinnost reklamy;

3.1.2 Využívání osobních údajů návštěvníků webu

 • vytváření statistik a přehledů, zejména sledování návštěvnosti našeho webu, jeho jednotlivých stránek a měření účinnosti reklamy; naším oprávněným zájmem je zde měření efektivity našeho webu a výdajů na reklamu
 • testování nových funkcí a aplikací před nasazením, zejména abychom předešli problémům s funkčností těchto novinek ve skutečném provozu, které by mohly zhoršit váš zážitek z nakupování u nás; naším oprávněným zájmem je zde bezproblémová funkčnost našich služeb pro vás;
 • předcházení útoků na náš web a ohrožení jeho funkčnosti i bezpečnosti vašich dat; naším oprávněným zájmem je zde bezproblémová funkčnost našich služeb pro vás a bezpečnost vašich dat.


B.2.1 Zpracování na základě oprávněného zájmu

 • získání informací, na základě kterých pro vás budeme moci naše služby v budoucnu vylepšit, aby se vám u nás nakupovalo ještě lépe, zejména zjišťování vaší spokojenosti s našimi službami; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro vás a poskytováním nabídek na míru a cílené reklamy, kterou vám můžeme zaslat e-mailem, textovou zprávou, pomocí sociálních sítí, sdělit je po telefonu nebo ji
 • nými elektronickými prostředky, zaslat vám je poštou nebo zobrazit na našem webu; tyto nabídky se mohou týkat jak našich produktů a služeb, tak produktů a služeb třetích stran; naším oprávněným zájmem je zde efektivní propagace našich produktů a služeb.

 

3.3 Pokud u nás nakoupíte

Abyste u nás mohli nakoupit, musíte navštívit náš web, proto se vás týkají zpracování popsaná v části Pokud navštívíte náš web. V případě, že u nás nakoupíte, pak navíc provádíme následující zpracování:

B.3.1 Zpracování na základě plnění smlouvy

Pokud u nás jako fyzická osoba nakoupíte, zpracováváme vaše osobní údaje za účelem vyřízení vaší objednávky vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vašich objednávkách. Pokud u nás máte uživatelský účet, můžeme pro tento účel použít rovněž vaše nastavení.
Jestliže u nás nakoupíte jako zástupce právnické osoby, zpracováváme tytéž údaje za stejným účelem na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v uzavření a plnění smlouvy s osobou, kterou zastupujete.
To, že tyto údaje použijeme za účelem vyřízení vaší objednávky, znamená, že je použijeme zejména:

 • abyste mohli dokončit svou objednávku na webu, například aby se vám nesmazalo zboží vložené do košíku, nebo údaje z rozpracované objednávky;
 • abychom s vámi mohli o objednávce komunikovat, například vám zaslat její potvrzení nebo vás upozornit na odeslání zboží;
 • pro potřeby platby za zboží včetně zajištění odložené platby a platby na splátky; v této souvislosti můžeme vaše údaje předat také našim partnerům provozujícím platební systémy nebo zajišťujícím odložené platby a prodej na splátky, jak je popsáno v části Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme;
 • pro potřeby doručení zboží; v této souvislosti můžeme vaše údaje předat také našim přepravním partnerům, pokud vám zboží dodává některý z těchto partnerů, a to výlučně pro potřeby dodání tohoto zboží; jak je popsáno v části Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?;v souvislosti s reklamací objednaného zboží či služby;
 • v této souvislosti můžeme vaše údaje předat také dodavateli zboží nebo servisnímu centru, jak je popsáno v části Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?;
 • v souvislosti s vašimi dalšími požadavky, se kterými se na nás obrátíte např. pomocí call centra, jak je popsáno v části Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů.
  Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu nezbytnou k vyřízení vaší objednávky, popř. vyřízení smluvního požadavku, jako je reklamace.

 

3.1.1 Zpracování na základě oprávněného zájmu


Pokud u nás nakoupíte, uchováme vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vašich objednávkách na základě našeho oprávněného zájmu (bez vašeho souhlasu) za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb.
Dále zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) vaše identifikační a kontaktní údaje, vaše nastavení a údaje o vašich objednávkách (pokud u nás později nakoupíte) za účelem:
• získání informací, na základě kterých pro vás budeme moci naše služby v budoucnu vylepšit, aby se vám u nás nakupovalo ještě lépe, zejména zjišťování vaší spokojenosti s našimi službami; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro vás a
• přizpůsobení funkcí našeho webu vašich potřeb, například abychom vám mohli při nákupu nabídnout nejbližší pobočky a odběrná místa, a to na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zlepšování a přizpůsobení našich služeb; pro tento účel zpracováváme také vaši IP adresu a z ní odvozenou polohu,
poskytováním nabídek na míru a cílené reklamy, které vám můžeme zaslat e-mailem, textovou zprávou, pomocí sociálních sítí, sdělit je po telefonu nebo jinými elektronickými prostředky nebo vám je zaslat poštou; naším oprávněným zájmem je zde efektivní propagace našich produktů a služeb.

Za účelem vytváření přizpůsobených nabídek a cílených reklam, které vám zobrazíme na webu, jak je popsáno v části Pokud navštívíte náš web, použijeme také údaje o vašich objednávkách.
Na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) také použijeme vaše nastavení pro testování nových funkcí a aplikací před nasazením, jak je popsáno v části Pokud navštívíte náš web.3.3.3 Zpracování na základě plnění právních povinností


I my musíme plnit určité zákonem stanovené povinnosti. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, nemusíme získat pro takové zpracování váš souhlas. Na tomto právním základě zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o objednávkách, a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:
• zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
• zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
• zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
• zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu nejvýše 10 let.


3.4 Pokud jste adresátem zboží nebo služby, které jsou u nás objednány


Pokud jste adresátem zboží nebo služby, které jsou u nás objednány, zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje:
• na základě našeho oprávněného zájmu za účelem přípravy, uzavření a plnění smlouvy s naším zákazníkem. Splnění této smlouvy je také naším oprávněným zájmem;
• na základě našeho oprávněného zájmu pro získání informací, na základě kterých budeme moci naše služby v budoucnu vylepšit, nebo informací pro vytváření našich vnitřních statistik a přehledů; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro naše zákazníky;
• za účelem plnění právních povinností zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví;
• za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly; našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb.
Pro přípravy, uzavření a plnění smlouvy s naším zákazníkem osobní údaje používáme po dobu nezbytnou k vyřízení objednávky. Po uplynutí této doby údaje dále uchováme na základě našeho oprávněného zájmu za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly, a to po dobu trvání promlčecí doby pokud existuje daňový doklad, pak 10 let a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb. Pro účely plnění právních povinností osobní údaje používáme po dobu nejvýše 10 let.
Proti tomuto zpracování na základě opravného zájmu máte právo uplatnit námitku.


3.5 Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů:


Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů, zejména prostřednictvím call centra, emailu, chatovacích nástrojů a sociálních sítí budeme zpracovávat vaše identifikační a kontaktní údaje a záznamy o proběhlé komunikaci včetně nahrávek hovorů na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) za účelem:
• vyřízení vašich požadavků; pokud jste u nás nakoupili a váš požadavek se vztahuje k objednávce, můžeme toto zpracování realizovat na základě plnění smlouvy s vámi;
• evidence vašich požadavků, abychom je mohli kontrolovat, že je plníme řádně a včas;
• prokazování, že jsme váš požadavek přijali a vyřídili, např. když u nás touto cestou objednáte nějaké zboží nebo uplatníte reklamaci;
• jejich analýzy pro zlepšování kvality našich služeb.

4. Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?


Ve většině případů zpracováváme vaše údaje pro vlastní účely jako jejich správce. V takovém případě vaše údaje předáváme našim partnerům pro zajištění platby, přepravy a dalších náležitostí vaší objednávky. Údaje také předáváme našim zpracovatelům, kteří je zpracovávají dle našich pokynů. S vaším souhlasem můžeme údaje předat také reklamním a sociálním sítím pro zobrazení reklamy na míru na dalších webech a našim partnerům pro posouzení nároku na odloženou platbu.
Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jejich řádné provedení.
Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, které se nacházejí v roli správce, a to:
• v souvislosti vyřízením vaší objednávky našim partnerům, kteří se na tomto vyřízení podílejí, jak je uvedeno v části Když u nás nakoupíte, konkrétně

 • partnerům provozujícím platební systémy pro potřeby zajištění platby, především v souvislosti s platbou kartou, zejména společnosti PayU S.A., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, Polská republika, NIP: 779-23-08-495;
 • dodavateli zboží nebo servisnímu centru příslušného výrobce v souvislosti s reklamací objednaného zboží či služby;
 • na základě vašeho souhlasu reklamním a sociálním sítím, jak je popsáno v části Využívání souborů cookies a dalších technologií, předání údajů reklamním a sociálním sítím, a to konkrétně:
  • Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://policies.google.com/technologies/ads
  • cz, a.s., IČO 26168685

 

5. Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Osobní údaje většinou získáváme přímo od vás prostřednictvím našeho webu nebo při komunikaci s vámi. Některé další údaje můžeme obdržet i od našich partnerů, např. bank nebo přepravních společností.
Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete v rámci objednávání zboží nebo služeb, vytváření a používání účtu, nebo při komunikaci s námi například na call centru. Osobní údaje přímo od vás získáváme také sledováním vašeho chování na našem webu a při čtení zpráv.

6. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?


Ve vztahu ke svým osobním údajů máte řadu práv. Jedná se o právo na přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost, vznesení námitky a podání stížnosti.
Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování vašich osobních údajů, máte také vy při zpracování vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:

Právo na přístup
Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu „Ochrana osobních údajů zákazníků“. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii vám poskytneme bezplatně a další kopie již s poplatkem.

Právo na opravu
Chybovat je lidské. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

Právo na výmaz
V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:
• vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali;
• odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat;
• využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme nebo
• domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.
Ale mějte prosím na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že ihned smažeme všechny vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon či obhajobu našich právních nároků (viz část Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?).

Právo na omezení zpracování
V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když:
• popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné;
• vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytli);
• vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
• vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole Právo vznést námitku proti zpracování). Po dobu, po kterou šetříme, je-li vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování vašich osobních údajů omezit.

Právo na přenositelnost
Máte právo získat od nás všechny vaše osobní údaje, které jste nám vy sami poskytli a které zpracováváme na základě vašeho souhlasu (viz část Pokud nám udělíte svůj souhlas) a na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích.

Právo vznést námitku proti zpracování
Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu (viz část Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?). Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Právo podat stížnost
Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

7. Jak lze uplatnit jednotlivá práva?


Jednoduše poslat na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo nám zavolejte.

8. Pověřenec pro ochranu osobních údajů


Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů je vám k dispozici náš pověřenec pro ochranu osobních údajů.
Pověřence lze kontaktovat kterýmkoliv z následujících prostředků:Michal Juppe 604535689

 

 

 

Pravidla zahradního kroketu Rockwood

Pravidla zahradního kroketu nejsou jednoznačně definována a každý si to hraje trochu jinak. V Rockwood jsme navrhli vlastní verzi, která si klade dva zásadní cíle: 1) Zjednodušená pravidla pochopí i nováček během chvíle. 2) Hra si zachová svůj šmrnc a možnosti taktizování.

Doporučená herní schémata

V Rockwood jsme navrhli několik plánů rozmístění branek a kolíků na hrací ploše. Schémata jsme rozdělili do tří základních kategorií dle výkonnosti a zkušeností hráčů: Trénovačka (jednoduchá hra pro začátečníky), Standardní hra (standardní rozvržení zahradního kroketu) a poslední je Pro znalce (speciální rozvržení, během kterého dochází k četným konfrontacím mezi protihráči).

 

I.Základní pravidla (zjednodušená hra pro začátečníky)

1.Princip hry

Zahradní kroket se hraje na hřišti (rovný i nerovný terén) s doporučenými rozměry cca 15 x 25m. Hřiště je vytyčené čtyřmi bílými kolíky. Začátek a konec hrací plochy určují dva barevné kolíky. Mezi těmito kolíky jsou ocelové branky. Každý hráč má dřevěné kladivo a kouli shodné barvy. Cílem hry je údery kladiva do koule projet ve správném pořadí všechny branky a trefit cílový kolík, kdo to zvládne první, vyhrává.

2.Definice pojmů

Hráč na tahu = Aktuálně hrající hráč. Hráč na tahu udeří svým kladivem do své koule a tím provede Základní úder. Pokud při tom nezíská Prémiový úder, pokračuje další hráč.
Základní úder = První (často jediný) úder hráče kladivem do koule, když je Hráč na tahu.
Prémiový úder = Další úder, který může získat Hráč na tahu. V jednom okamžiku může hráč
mít k dispozici max. dva prémiové údery. Další prémiové údery však může během aktuálně probíhajícího tahu postupně získávat.
Nástřel = Trefa do jiné koule. Hráč na tahu získá dva Prémiové údery. Během Tahu může hráč každou z ostatních koulí nastřelit jen jednou. Pokud během Tahu projede branku, může každou z ostatních koulí znovu jednou nastřelit. Po případném průjezdu další branky může znovu.

3.Průběh hry

Hráči se střídají, vždy hraje pouze jeden hráč. Pořadí hráčů určuje pořadí barev na kolíku.
a) Začátek hry - První hráč si položí kouli vedle startovacího kolíku a provede Základní úder
b) Průjezd brankou - Pokud hráč úderem kladiva pošle svojí kouli skrz branku = projede branku, získává jeden Prémiový úder. Koule bránu projede je-li celým objemem za brankou.
c) Nástřel - Zasáhne-li hráč jinou kouli (Nástřel), získá dva Prémiové údery
d) Koule mimo kurt - Pokud koule jakýmkoliv způsobem vyletí mimo kurt, hráč si ji neprodleně ručně umístí na nejbližší pomezní čáru. Pokud tato koule patří hráči na tahu a ten má právě k dispozici Prémiové údery, pak o tyto údery přichází a pokračuje další hráč.
e) Průjezd špatné branky - pokud hráč projede jinou branku než by měl (nebo v opačném směru), vrací se zpět a pokračuje další hráč (ztrácí případné Prémiové údery).
f) Přeskočení hráče - zahraje-li jiný hráč než je na tahu, vše se vrací do původního stavu.
e) Konec hry - Nastane když všichni hráči projedou v řádném pořadí všechny branky a trefí cílový kolík. Vítěze určuje pořadí, ve kterém hráči dosáhli cílového kolíku.

II.Taktická pravidla (standardní hra)

Kroket hrají nejen jednotlivci (viz základní pravidla). Mnohem zajímavější je hra v týmech. Dva proti dvěma, ideálně tři proti třem. Na Tahu se střídají hráči z obou týmů (dle barev na kolíku).

g) Krokování - Lze provádět po Nástřelu jiné koule, místo prvního Prémiového úderu. Probíhá takto: Hráč zvedne svojí kouli a přiloží ji na dotek k Nastřelené kouli. Následně svojí kouli přišlápne špičkou nohy a potom do své koule udeří kladivem. Tímto úderem druhá (krokovaná) koule odletí pryč. Během krokování se přišlápnutá koule krokujícího hráče nesmí pohnout (hne-li se, vrací se krokovaná koule zpět. Hráč na Tahu pokračuje druhým Prémiovým úderem).
h) Pirát - Hráč, který první projede všechny branky a neťukne do cílového kolíku se stává Pirátem. Pirát pomáhá spoluhráčům a škodí protihráčům. Protihráči nemůžou piráta Nastřelit. Pirát na Tahu vždy může jednou Nastřelit kteroukoliv kouli a získat dva Prémiové údery.
i) Volba úderu - Hráč, který dosáhl Nástřelu, zváží zda první Prémiový úder použije pro:
 i1) Útočné krokování - tzn. krokování (odpálení) protihráče pryč = na nevýhodnou pozici.
 i2) Taktické krokování - přihrání Nastřelené koule na pozici, na které může hráč tuto kouli znovu Nastřelit po průjezdu další brankou a tím získat znovu  další dva Prémiové údery.
 i3) Pomoc spoluhráči – krokování (odpálení) spoluhráče na výhodnější pozici, např. před branku nebo do blízkosti jiné koule, kterou bude moci Nastřelit.  Lze krokovat i skrze branku.
 i4) Rychlý postup – oba Prémiové údery hráč použije k průjezdu dalších branek

 

III. Konfrontační pravidla (vychytávky pro znalce)

j) Černé kolíky – vně hrací plochy lze umístit dva černé kolíky. Pokud krokovaná koule projede mezi těmito kolíky, pak neplatí pravidlo „d“ a koule se nevrací zpět na okraj hrací plochy.
l) Max. počet úderůHráč na Tahu může mít v jednom okamžiku tři Prémiové údery.

 

Stáhnout pravidla ve formátu PDF

 

Venkovní společenská hra kroket

Kroket je skvělá a napínavá venkovní hra. Nenáročná aktivita pro rodinu či přátele. Hodí se pro nejrůznější příležitosti, od domácího použití na zahradě, přes nejrůznější výlety, oslavy, letní zahrádky v hospodách či penzionech, až po kroketové akce a turnaje

Lesik kroket Rockwood13

Základní princip hry

 • Kroket se hraje na trávě, v zahradě, v parku, na dovolené v penzionu...
 • Hřiště vytyčují dřevěné kolíky, mezi kterými jsou očíslované branky.
 • Každý hráč má dřevěné kladivo a kouli. Úderem kladiva do koule se snaží projet postupně všechny branky a nakonec trefit cílový kolík.
 • Kroket se správně hraje v týmech. Spoluhráči si můžou pomáhat, protihráčům lze škodit speciálním úderem (tzv. krokování), při kterém můžete odpálit cizí kouli.
 • Spoluhráče na výhodnou pozici, protihráče na hodně, hodně nevýhodnou pozici, třeba do nedalekého křovíčka -)
 • Hra je velice taktická a napínavá. Přezdívá se jí venkovní šachy a v minulosti patřila mezi olympijské disciplíny.
   
 

Kroket pro nejrůznější příležitosti

 • Ideální k večernímu grilování nebo posezení u ohně či na zahrádce
 • Na výlet, na dovolenou, na chalupu nebo třeba do penzionu se zahradou
 • Aktivně prožitá neděle s rodinou či přáteli v přírodě
 • Na oslavy, párty a rauty
 • Jako doplňková činnost pro sportovní či poznávací zájezdy a kurzy
 • Vynikající hra na firemní teambuildingové akce
 • Skvělá venkovní zábava pro všechna roční období

Kroket je také zajímavá a originální zábava na svatby. Je to jeden z mála sportů, který lze praktikovat v obleku / šatech -)

 kladivo rockwood6
   
Lesik kroket Rockwood29

Proč hrajeme rádi kroket?

 • Příjemná zábava, kterou si užíváme s přáteli i rodinou
 • Naplňujicí nenáročná aktivita na čerstvém vzduchu, v přírodě
 • Napínavá hra plná triumfů i pádů a dramatických zvratů
 • Hraje celá rodina, kroket je vhodný pro děti od 5 do 99 let
 • Rádi se vyžíváme v nekonečném taktizování
 • Občas potěší krokovat kamaráda - protihráče -))
  (krokovat = odpálit hrací kouli na nejnevhodnější místo v okolí)

Kroket je společenská hra, která lidi spojuje a táhne ven do přírody. Je to ušlechtilá zábava, která lidstvo ve všech koutech světa provází už řadu století. Je to společenská událost, která přináší úsměv ve tvářích, přátelství a ke které neodmyslitelně patří dobré jídlo a skvělé víno.

   
Zobrazit nabídku kroketu v e-shop
   
kroket akce 105 skupinova
Go to top